Виробництва хліба технологічна схема

Новизна одержаних технічних рішень підтверджена нормативно-технічною документацією та захищена деклараційними патентами на корисну модель. 18. Полудненко Олена Олександрівна. Досліджено її вплив на білково-протеїназний комплекс борошна, гідротермічні властивості крохмалю, структурно-механічні властивості тіста та якість готових виробів. Обґрунтовано технологічні заходи та способи приготування тіста з пластівцями для отримання готових виробів хоро­шої якості. Для ускорения процесса созревания и рыхление теста дозу дрожжей увеличивают до 3%, повышают температуру теста до 33-35 ° С Молочную сыворотку используют как носитель органических кислот, а тесто п во время замешивания интенсивно обробляють. Розроблена технологія апробована у виробничих умовах та захищена патентом України. 28. Карпик Галина Вікторівна. Следующий комплекс линии включает оборудование для расстойки, укладки и выпечки тестовых заготовок. К нему относятся расстойные шкафы, механизмы для укладки, пересадки, нарезки тестовых заготовок и хлебопекарные печи.

Дисертація на тему: “Удосконалення технології хліба з використанням хмелю” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів. Обґрунтовано доцільність заміни в рецептурі діабетичних виробів частини борошна пшеничними висівками та сухою пшеничною клейковиною, а також використання соєвої олії для збагачення виробів фізіологічно-функціональними інгредієнтами. Приводний пристрій 75 періодично по мірі завантаження секції опарою повертає лоток і поворотний днище на один крок і переводить завантаження на наступну секцію. Прискорення бродіння досягають: підвищенням температури напівфабрикатів та тіста до оптимального значення; збільшенням дози (вмісту) дріжджів; активацією дріжджів або добором активніших штамів мікроорганізмів для приготування рідких дріжджів чи рідких заквасок. Дисертація присвячена актуальним проблемам кондитерської промисловості — створенню технологій нового асортименту пряників та здобного печива з підвищеною харчовою цінністю, подовженим терміном придатності шляхом використання морквяного і гарбузового пектиновмісних пюре і комплексних поліпшувачів. Науковий керівник – д.т.н. професор, завідувач кафедри технологій переробних і харчових виробництв Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка Шаніна Ольга Миколаївна.
Тісто, що вибродило, направляється на розподіл, який включає у себе поділ тіста на шматки, маса яких повинна бути на 10-15 % більше, ніж маса готових виробів з урахуванням упіку і усихання на наступних стадіях. Встановлений суттєвий вплив плазмохімічно активованої води на процеси, зумовлені хлібопекарськими властивостями пшеничного борошна. При относительной влажности воздуха 65.. .85 % и температуре 30.. .40 °С в результате брожения структура тестовых заготовок становится пористой, объем их увеличивается в 1,4… 1,5 раза, а плотность снижается на 30…40 %. Заготовки приобретают ровную гладкую эластичную поверхность. Науковий керівник – д.т.н. професор, завідувач кафедри технології неорганічних речовин та екології Державного вищого навчального закладу „Український державний хіміко-технологічний університет” Півоваров Олександр Андрійович. Зростанню гігроскопічності макаронних виробів сприяє збільшення сорбційного об’єму пор, їх питомої поверхні та зменшення середнього діаметра пор. Удосконалена технологія апробована у виробничих умовах та захищена деклараційними патентами України на корисну модель. 8.Лазоренко Наталія Петрівна.

Похожие записи: